فایل ورد مقاله بررسي روند انتقال فلزات سنگين (Pb، Cd) در آب، بزرگ بي مهرگان کفزي و ماهي خياطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه تجن ساري در فصل پاييز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي روند انتقال فلزات سنگين (Pb، Cd) در آب، بزرگ بي مهرگان کفزي و ماهي خياطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه تجن ساري در فصل پاييز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي روند انتقال فلزات سنگين (Pb، Cd) در آب، بزرگ بي مهرگان کفزي و ماهي خياطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه تجن ساري در فصل پاييز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي روند انتقال فلزات سنگين (Pb، Cd) در آب، بزرگ بي مهرگان کفزي و ماهي خياطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه تجن ساري در فصل پاييز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي روند انتقال فلزات سنگين (Pb، Cd) در آب، بزرگ بي مهرگان کفزي و ماهي خياطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه تجن ساري در فصل پاييز :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مهدیه حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین رحمانی – استادیار ،گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
خسرو جانی خلیلی – مربی ،گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داریوش مقدس – مربی، اداره کل محیط زیست استان مازندران

چکیده:
آلودگی با فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی عمده در جوامع بشری است. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مواد آلاینده نظیر فلزات سنگین پس از ورود به یک منبع آبی به تدریج در بستر آن به صورت های گوناگون تجمع یافته و با جذب توسط بی مهرگان کف زی و انتقال به سطوح غذایی بالاتر، در بدن ماهی ها تجمع می یابند. این مطالعه به منظور بررسی روند انتقال فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در زنجیره غذایی از آب، بی مهرگان کفزی و ماهی خیاطه در رودخانه تجن انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که میزان سرب و کادمیم در آب، بی مهرگان کفزی و ماهی خیاطه اختلاف معنی دارد (P<0.05). مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن هم نشان داد که میزان فلزات سنگین (pb و cd) در بی-مهرگان کفزی بیشتر از ماهی و آب است و همچنین میزان این فلزات در آب و ماهی اختلاف معنی داری ندارند (P>0/05) اما در مقایسه با بی مهرگان کفزی دارای اختلاف معنی داری هستند (P<0/05).

توضیحات بیشتر