فایل ورد مقاله تحليل فراواني حداکثر روز هاي بدون بارش در استان کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل فراواني حداکثر روز هاي بدون بارش در استان کرمان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل فراواني حداکثر روز هاي بدون بارش در استان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل فراواني حداکثر روز هاي بدون بارش در استان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل فراواني حداکثر روز هاي بدون بارش در استان کرمان :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
فرشاد سلیمانی ساردو – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

چکیده:
امروزه خشکسالی ها اثرات بسیار مخربی بر روی اکوسیستم های طبیعی دارند کاهش گونه های زیستی , افت سطح آبزیر زمینی, کاهش دبی رودخانه ها و غیره از نتایج این پدیده خزنده محیطی می باشد. تعداد روزهای بدون بارش یکی ازشاخص های مهم خشکسالی است. در این مطالعه حداکثر تعداد روزهای بدون بارش 12 ایستگاه استان کرمان به منظورتحلیل فراوانی و تهیه نقشه حداکثر تعداد روزهای بدون بارش دردوره های برگشت مختلف مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور تحلیل فراوانی از توابع توزیع فراوانی استفاده شد و بهترین تابع توزیع برای هر ایستگاه بر اساس حداقل مربعات خطامشخص شد. همچنین تابع توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته نیز بر اساس کمترین خطا به عنوان بهترین تابع منطقه ایانتخاب شد. نتایج این تحقیق نشان داد تعداد روزهای بدون بارش در منطقه شرق و جنوب استان کرمان در تمامی دورههای برگشت بیشتر است.

توضیحات بیشتر