فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانش آموزان دختر اول متوسطه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانش آموزان دختر اول متوسطه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانش آموزان دختر اول متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانش آموزان دختر اول متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانش آموزان دختر اول متوسطه :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
یکتا عباس زاده خونیقی – دانشجوی رشته مشاوره و راهنمایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
سیدعلی حسینی المدنی – عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
حسن حیدری – عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:
هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و انگیزه پیشرفت دانش آموزاندختر پایه اول مقطع دبیرستان شهرستان قیامدشت در سال تحصیلی 94-93 می باشد. بدین منظور دانش آموزان دختر سال اول متوسطه دبیرستان های شهرستان قیامدشت (لازم به ذکر است شهرستان قیامدشت تنها یک دبیرستان دخترانه دارد)انتخاب شدند. نمونه اولیه این پژوهش 197 نفر دانش آموز دختر مشغول به تحصیل در پایه اول دبیرستان می باشد. ابتداپرسشنامه های شادکامی اکسفورد و انگیزه پیشرفت هرمنس به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس جهت بررسی فرضیه هایپژوهش، 30 نفر از دانش آموزان که در آزمون های شادکامی آکسفورد و انگیزه پیشرفت هرمنس نمره های پایینی کسبکرده بودند، انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. در مرحله بعد، به گروه آزمایشی به مدت8 جلسه 1 ساعته، مهارت های مثبت اندیشی آموزش داده شد در حالی که گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند.یک هفته پس از پایان جلسه های آموزشی، پرسشنامه های شادکامی اکسفورد و انگیزه پیشرفت هرمنس به عنوان پسآزمون روی هر دو گروه اجراگردید. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس روی تفاضل میانگین نمره های پیش آزمون وپس آزمون نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی و انگیزه پیشرفت معنادار است.

توضیحات بیشتر