فایل ورد مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک هاي يادگيري (مدل کلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک هاي يادگيري (مدل کلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک هاي يادگيري (مدل کلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک هاي يادگيري (مدل کلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک هاي يادگيري (مدل کلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد قبله وی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
سیدمسلم موسوی پناه – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد طوری بیله درق – مدرس دانشگاه پیام نور، واحد بهارستان، ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبک های یادگیری (مدل کلب) دانش آموزان در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان است. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان و احتساب ضریب افت، به تعداد 353 نفر محاسبه و آزمودنی ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) میانین نمرات دانش آموزان در یادگیری به شیوه تجربی عینی (CE) و مفهوم سازی انتزاعی (AC) را در مرحله پس آزمون تغییر داده است (P>0/05) ولی بر نمرات مشاهده تاملی (RO) و آزمایشگری فعال (AE) تاثیر معنی داری نداشته است (P>0/05) . یافته ها در بررسی تاثیر استفاده از (ICT) بر سبک های یادگیری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته، سبک های یادگیری دانش آموزان را در مرحله پس آزمون تغییر دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان در سبک های یادگیری دانش آموزان تغییر ایجاد کرد.

توضیحات بیشتر