فایل ورد مقاله بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
کوثر خواجه نبی – دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
معصومه قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
مرتضی نورعلی زاده اطاقسرا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:
به منظور مطالعه رقابت چهار لاین و رقم گندم NAI 60, N 8019، مروارید و میلان با دوگونه علف قناری و علف قناری ریشک دار آزمایش گلخانه ای در منطقه گلوگاه استان مازندران، در سال زراعی91 -1390 انجام شد. نتایج نشان داد دوگونه علف قناری از نظر رقابت با ارقام گندم تفاوت معنی داری نداشتند. بیشترین افت عملکرد و کاهش تعداد سنبله در واحد سطح، به علت رقابت با علف های هرز، مربوط به رقم میلان و کمترین افت برای لاین N 8019 بدست آمد. کمترین میزان وزن خشک و تعداد پانیکول علف های هرز هنگام مجاورت با لاین N 8019 بدست آمد. مقدار افت عملکرد دانه برای رقم میلان به مقدار 25 درصد را نسبت به لاین N8019 می توان به چیرگی بیشتر بیوماس علف های هرز و تعداد پنجه کمتر در رقم میلان نسبت داد. ترتیب قابلیت رقابت چهار رقم و لاین گندم با دو گونه علف هرز قناری را می توان به صورت میلان < مروارید < NAI 60 < N8019 نشان داد.

توضیحات بیشتر