فایل ورد مقاله تحليل عوامل تأثير گذار بر شکل گيري سکونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل عوامل تأثير گذار بر شکل گيري سکونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل عوامل تأثير گذار بر شکل گيري سکونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل عوامل تأثير گذار بر شکل گيري سکونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل عوامل تأثير گذار بر شکل گيري سکونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
ابوالفضل مشکینی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
الهه شاکری منصور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
یعقوب اسفرم – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:
زاغه نشینی و اسکان غیررسمی به مفهوم امروزی، پیامد انقلاب صنعتی بوده که به دنبال تحولاتساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی همچون رشد شهرنشینیمهاجرت های لجام گسیخته در کشورهای مختلف جهان بخصوص شهرهای جهان سوم نمایان شدهاست. ایران نیز در عصر جدید از این پدیده برکنار نبوده و رشد شهری ناشی از افزایش شهر نشینیرا تجربه نمود. شهر بابل از جمله شهرهای میانه اندام و تاریخی کشور است که به دلیل توان بالایاقتصادی به یک قطب مهاجر پذیر در استان مازندران تبدیل گردیده است. افزایش جمعیت ناشی ازرشد طبیعی و مهاجرت سبب رشد فیزیکی و بی برنامه گردیده و شهر نشینی از شهرسالزی پیشیگرفته است. نمود این امر در گسترش و رشد سکونتگاه های غیر رسمی در پیرامون شهر بوده است.این پژوهش برای آن است که به تبیین عوامل اقتصادی و اجتماعی شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی در شهر بابل بپردازد. روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعاتمشاهده میدانی و برداشت های میدانی محقق، اسناد و پرسشنامه خانوار می باشد و با استفاده ازمدل تحلیل مسیر چگونگی اثرگذاری این عوامل مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. یافته هایپژوهش نشان می دهد که ده عامل به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری اسکانغیررسمی در شهر بابل مؤثر می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد دودسته عوامل اقتصادیو اجتماعی به یک میزان در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی شهر بابل مؤثربوده اند.

توضیحات بیشتر