فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي سيانوباکتريومAnabaena sp. FS76 در محيط کشت خارج آزمايشگاه به عنوان کانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتکنولوژي کشاورزي در استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي سيانوباکتريومAnabaena sp. FS76 در محيط کشت خارج آزمايشگاه به عنوان کانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتکنولوژي کشاورزي در استان گلستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي سيانوباکتريومAnabaena sp. FS76 در محيط کشت خارج آزمايشگاه به عنوان کانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتکنولوژي کشاورزي در استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي سيانوباکتريومAnabaena sp. FS76 در محيط کشت خارج آزمايشگاه به عنوان کانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتکنولوژي کشاورزي در استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي سيانوباکتريومAnabaena sp. FS76 در محيط کشت خارج آزمايشگاه به عنوان کانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتکنولوژي کشاورزي در استان گلستان :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
بهجت ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان ، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران
شادمان شکروی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران

چکیده:
سیانوباکترها دارای تنوع و گستردگی فراوانی هستند و روز به روز با توجه به ارزش و خواص کاربردی آن ها مطالعات فراوانی بر روی آن ها انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رشد و خوگیری سیانوباکتری Anabaena sp. FS 76 به شرایط طبیعی خارج آزمایشگاه می باشد . بررسی ها تا کنون مربوط به رشد ، بیوشیمی و فیزیولوژی سیانوباکتری های استان گلستان در شرایط آزمایشگاهی بوده است . در نتیجه این بررسی فاقد سابقه بوده و به منظور تولید اطلاعات پایه جهت اهداف محض و کاربردی ( با تاکید بر زیست فناوری کشاورزی) طراحی شده است . نمونه از شالیزارهای استان جمع آوری و جداسازی و تلخیص گردید و در محیط کشت مایع BG0-11 تحت شدت نور 2 میکرومول کوانتا برمترمربع در ثانیه ، دمای 28 درجه سانتی گراد و روشنایی سفید مداوم و عدم تلقیح دی اکسید کربن قرار گرفت . تلقیح یک لیتر در هر ظرف محیط کشت با مقدار مساوی سوسپانسیون جلبکی در 9 ظرف پلی اتیلن با ابعاد 30×20 سانتی متر در ردیفی از گودال های حفر شده درزمین کشاورزی انجام شد . رشد بر اساس کدورت سنجی اندازه گیری شده و سنجش های بیوشیمیایی کلروفیل ، فیکوسیانین ، آلوفیکوسیانین ، فیکواریترین ، قند و پروتئین در سه تکرار انجام گرفت . نتایج مقایسه نمونه داخل و خارج آزمایشگاه نشان می دهد که رشد سیانوباکتری در محیط طبیعی نسبت به محیط آزمایشگاه بیشتر است . منحنی رشد فاقد فاز رشد منفی و تأخیری بود . محتوای قند و پروتئین و سیستم فتوسنتزی شامل رنگیزه های اصلی و فیکو بیلی زومی در طی دوازده روز، افزایش معنی دار داشته و دارای اندازه و مقدار ثابت در محیط طبیعی بود ، میزان برون ریزش آمونیوم با زمان شدت یافت ، که این موارد از شاخص های مهم و کاربردی بوده و حاکی از توانمندی نمونه در تثبیت نیتروژن و نیز ادامه حیات در نوسانات محیطی مختلف می باشد . باتوجه به فقدان سابقه در مبنای شواهد این بررسی ، سیانوباکتری چه در شرایط آزمایشگاهی و چه در شرایط طبیعی کاندید مناسبی برای اهداف آینده بیوتکنولوژی کشاورزی بعنوان کود زیستی و اصلاحگر خاک و اکوسیستم می باشد.

توضیحات بیشتر