فایل ورد مقاله برآورد ميزان NRW درشبکه هاي لوله کشي آب مطالعه موردي:مجتمع کهک شهرستان زهک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله برآورد ميزان NRW درشبکه هاي لوله کشي آب مطالعه موردي:مجتمع کهک شهرستان زهک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله برآورد ميزان NRW درشبکه هاي لوله کشي آب مطالعه موردي:مجتمع کهک شهرستان زهک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله برآورد ميزان NRW درشبکه هاي لوله کشي آب مطالعه موردي:مجتمع کهک شهرستان زهک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله برآورد ميزان NRW درشبکه هاي لوله کشي آب مطالعه موردي:مجتمع کهک شهرستان زهک :


محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
غلامحسین لکزائیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه آب ، دانشکده آب وخاک، دانشگاه زابل.
ام البنی محمدرضاپور – دکترای مهندسی منابع آب، استادوعضوهیئت علمی، گروه آب، دانشکده آب وخاک، دانشگاه زابل

چکیده:
دربرنامه ریزی استراتژیک آب بدون درآمد NRW پنج سوال اساسی مطرح می باشد. مقدارآب بدون درآمد، محل های این مقادیر،علت هاوراهکارهاونیزروش های نهادینه سازی آن،سؤالاتی هستندکه بایدپاسخ داده شوند.جهت پاسخ سوال اول مبحث بالانسینگ آب مطرح می باشدکه شرکت های تأمین کننده آب شرب باجدیت آن راانجام می دهند،ولی دربخش ممیزی وتحلیل عوامل وارائه راهکارها احتیاج به ابزارهایی می باشدکه شاخص هایکی ازاین ابزارها می باشند.شاخص کمیتی است که برای اندازه گیری وسنجش نوسان عوامل متغیردرطول زمان بکارمی رود و نماینده یک واقعیتبطور غیرمستقیم می باشد ومعمولاًبه صورت درصدنسبت به مبنامقایسه می گردد.یکی ازاین شاخص های مهم درمبحث آب شرب،شاخص آب بدون درآمد یا NRW می باشد.دراین تحقیق میزان NRW مجتمع کهک شهرستان زهک موردبررسی ومحاسبه قرار گرفته است ومیزان آب بدون درآمد دراین مجتمع درطول دوره موردمطالعه حدود27/8 درصدبدست آمده است .بررسی های صورت گرفته دراین تحقیق نشان می دهدکه بیش از 22 درصد هدر رفت آب مربوط به برداشت های غیرمجازازشبکه می باشد.

توضیحات بیشتر