فایل ورد مقاله استفاده از فرايند فنتون بهعنوان سامانه پستصفيهاي براي حذف ترکيبات پالايهگر تابش 452 نانومتري در شيرابههاي تصفيهشده توسط فرايندهاي زيستي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استفاده از فرايند فنتون بهعنوان سامانه پستصفيهاي براي حذف ترکيبات پالايهگر تابش 452 نانومتري در شيرابههاي تصفيهشده توسط فرايندهاي زيستي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استفاده از فرايند فنتون بهعنوان سامانه پستصفيهاي براي حذف ترکيبات پالايهگر تابش 452 نانومتري در شيرابههاي تصفيهشده توسط فرايندهاي زيستي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استفاده از فرايند فنتون بهعنوان سامانه پستصفيهاي براي حذف ترکيبات پالايهگر تابش 452 نانومتري در شيرابههاي تصفيهشده توسط فرايندهاي زيستي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استفاده از فرايند فنتون بهعنوان سامانه پستصفيهاي براي حذف ترکيبات پالايهگر تابش 452 نانومتري در شيرابههاي تصفيهشده توسط فرايندهاي زيستي :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سینا ماطاوس آرامیان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مهندسی شیمی، شیراز، ایران
مریم پشام – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مهندسی شیمی، شیراز، ایران
علی سعیدی عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مهندسی شیمی، شیراز، ایران

چکیده:
شیرابههای زبالهها معمولاً حاوی آلودگیهایی هستند که با روشهای معمول تصفیهای زیستی از بین نمیروند. بسیاری از این آلودگیها، بهعنوان مواد پالایهگر تابش فرابنفش با طولموج 452 نانومتر عملمیکنند. در این مطالعه نقش فرایند فنتون بر روی شیرابههای تصفیهشده توسط فرایندهای زیستی، بهعنوان مرحله پستصفیهای مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن مولکولی و طبیعت آبدوستی آبگریزی –آلودگیهای موجود در شیرابه بهمنظور بررسی دقیقتر اثرگذاری فرایند فنتون بر روی آلودگیهای هدف، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرایند فنتون میتواند بهخوبی بهعنوان یک سامانه پستصفیهای مناسب، برای از بین بردن آلودگیهای موجود در شیرابههایی که به تصفیههای زیستی مقاوم هستند، به کار گرفته شود. این فرایند، با از بین بردن آلودگیهای درشت مولکول که نرخ جذب تابش 452 نانومتری بالایی در شیرابهها دارند، کمک شایانی به جلوگیری از ایجاد آثار تداخلی اینگونه آلودگیهای موجود در شیرابهها با تابش فرابنفش در سامانههای تصفیهای تابش فرابنفش میکند که اینمهم، بهنوبه خود، بهکارگیری سامانه اخیر را برای تصفیه شیرابهها آسانتر میکند.

توضیحات بیشتر