فایل ورد مقاله بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملکردي يک ديزل ژنراتور مدل CAT3412

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملکردي يک ديزل ژنراتور مدل CAT3412 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملکردي يک ديزل ژنراتور مدل CAT3412  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملکردي يک ديزل ژنراتور مدل CAT3412،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملکردي يک ديزل ژنراتور مدل CAT3412 :


محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
امین ندای علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا شیرنشان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر مخلوطهای سوخت بیودیزل و دیزل حاصل از روغن پسماند آشپزخانه در نسبتهایB و 100 B80،B50،B20،B0 بر مشخصههای عملکردی یک دیزل ژنراتور مدلCAT3412از جمله توان ترمزی،گشتاور ترمزی،راندمان حرارتی و مقدار مصرف ویژه سوخت ترمزی پرداخته شده است. آزمونهای موتور در سرعت دورانی ثابت 0351 دور بر دقیقه و میزان بارهای اعمالی متغیر25و50و75و100درصد کل باراعمالی انجام گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که استفاده از مخلوطهای سوخت بیودیزل و دیزل، توان و گشتاور ترمزی این دیزل ژنراتور را در تمام مخلوطهای سوخت بخصوص در بارهای اعمالی بالا افزایش میدهند. علت این افزایش را می توان در بهسوزی بهتر سوخت بیودیزل، به دلیل وجود اکسیژن در ساختار مولکولی بیودیزل دانست.مصرف سوخت ویژه ترمزی در مخلوطهای سوخت 20B و 50 B به نسبت سوخت دیزل کمتر میباشد که این امربه دلیل افزایش توان ترمزی و کاهش جرم مصرفی سوخت میباشد. همچنین میزان راندمان حرارتی در مخلوطهای سوخت، 20،B و 50 B نسبت به سوخت دیزل خالص افزایش یافت. بطور کلی نتایج نشان داد که مخلوط سوختB20 به علت داشتن کمترین میزان مصرف سوخت ویژه ترمزی و همچنین بهترین راندمان حرارتی، ایدهآل ترین مخلوط سوخت برای جایگزینی سوخت دیزل خالص در این دیزل ژنراتور میباشد

توضیحات بیشتر