فایل ورد مقاله حيات اجتماعي عرصه هاي ميان کالبدي مجتمع هاي مسکوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله حيات اجتماعي عرصه هاي ميان کالبدي مجتمع هاي مسکوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر کرمان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله حيات اجتماعي عرصه هاي ميان کالبدي مجتمع هاي مسکوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله حيات اجتماعي عرصه هاي ميان کالبدي مجتمع هاي مسکوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله حيات اجتماعي عرصه هاي ميان کالبدي مجتمع هاي مسکوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر کرمان :


محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
افسون السادات آزاد – پژ وهشگر کا رشنا سی ارشد معماری، د ا نشکده هنر و معماری د ا نشگا ه یزد
حمید میرجانی ارجنان – استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

چکیده:
امروزه توجه به سرزندگی و حیات جمعی در مجتمع های مسکونی به خصوص در فضاهای میان کالبدی کم رنگ گردیده است.در واقع بیشتر به طراحی و عملکرد فضاهای پر اهمیت داده می شود و فضاهای خالی به نحوی باقی مانده توده های ساختمانیتلقی می گردند . بی توجهی به کیفیات فضایی این بستر ، تاثیر سویی بر میزان تعاملات اجتماعی ساکنان گذارده است.سرزندگی فضا با حضور ساکنان معنا می یابد و ویژگی های معماری در راستای تقویت و یا تضعیف تمایل و میزان آن تاثیر بهسزایی دارند. فضاهای میان کالبدی بازتابی از نحوه چیدمان پلاکها و بلوکها در کنار یکدیگر می باشند . معماری توده هایساختمانی در ایجاد کیفیت های فضای باز میانی موثرند . حال به منظور افزایش امکان حضور استفاده کنندگان و ایجادسرزندگی و حیات در این فضاها، تک تک اجزا و عناصر کالبدی و کیفی دانه های پیرامونی فضای باز می تواند تاثیر گذار باشد ؛دراین میان معماری ورودی هر خانه از حیث نحوه جهت گیری ، میزان ارتباط با فضای باز ، قابلیت های مکث ، نشستن و تعاملبا محیط و;..به عنوان اصلی ترین و بیرونی ترین بخش تشکیل دهنده جداره عرصه های میان کالبدی حائز اهمیت است. اما آنچهدر این میان مطرح می شود فرهنگ و رفتارهای مردم در بستر طراحی ست و هماهنگ بودن ویژگی های معماری با فرهنگ،فضا را کارا و پاسخده می نماید. نگاه این پژوهش معطوف به ویژگی های ورودی خانه های سنتی به صورت عام ، ورودی خانههای معاصر در شهر کرمان و بررسی رفتارهای مردم در این خصوص و ارتباط آن با میزان حضور پذیری و حیات اجتماعی عرصههای میان کالبدی مجتمع های مسکونی می باشد که نتایج آن با روش کیفی و مطالعه مستندات کتابخانه ای و پژوهش هایمیدانی از قبیل مشاهده ، مصاحبه و;. محقق شده است.

توضیحات بیشتر