فایل ورد مقاله برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراکز بهزيستي شهر زنجان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراکز بهزيستي شهر زنجان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراکز بهزيستي شهر زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراکز بهزيستي شهر زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراکز بهزيستي شهر زنجان :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمدسعید احمدی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت حل مسأله و بلوغ اجتماعی در دختران ساکن در مراکز سلامت و بازپروری شهرزنجان در سال 1393 انجام پذیرفت . جامعه آماری این پژوهش شامل 39 نفر بود که به دلیل حجم کم جامعه ، همه اعضای جامعهدر این بررسی ، مورد مطالعه قرار گرفتند . ارزیابی با دو پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو و مقیاس حل مسأله لانگو کسیدی انجام شد . تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که «سبک تقرب» در حل مساله در بین دختران ساکن در مراکز بازپروری و سلامت بیشترین فراوانی را دارد و سبک پخته «کنترل مسئله» از کمترین فراوانی برخوردار است. همچنین آزمودنی های این تحقیق در کفایت شخصی ، میان فردی و اجتماعی دارای نمرات متوسطی هستند. لذا می توان نتیجه گرفت که دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده از سبک های حل مساله پایین تری استفاده نموده و بلوغ اجتماعی در حد متوطی دارند.

توضیحات بیشتر