فایل ورد مقاله تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي کارکنان در شعب بانک صادرات گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي کارکنان در شعب بانک صادرات گيلان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي کارکنان در شعب بانک صادرات گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي کارکنان در شعب بانک صادرات گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي کارکنان در شعب بانک صادرات گيلان :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سجاد کریمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان
بهنام پورصادق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد یاوسج
محمد قربانی آذر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد رشد.
سعید محمدی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:
سازمانها به منظور بررسی تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود، سالانه هزینه های فراوانی را مصروف می دارند. ویژگی های شغلی ادراک شده به عنوان یک تابع از ساختار سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند. نظر به اهمیت و نقش تعیین کننده رضایت شغلی بر کارکرد سیستم های بانکی و همچنین اهمیت و جایگاه حیاتی بانک ها در نظام اقتصادی به عنوان یکی از مبادی رشد و تحولات اقتصادی جامعه، تحقیق حاضر با هدف شناخت تاثیر ادراک از ساختار سازمانی بر روی رضایت شغلی کارکنان باتوجه به ویژگیهای شغلی در شعب بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان 45 شعبه ممتازف درجه 1،2،3 بانک صادرات استان گیلان، به تعداد 454 کارمند تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 210 نفر تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از محاسبه ضرایب رگرسیون چندگانه برای فرضیه اصلی و آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه های فرعی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دهنده روابط معکوس بین ساختار سازمانی و رضایت شغلی است. یافته ها همچنین نشان دادند که ویژگی های شغلی به عنوان تابعی از متغیر مستقل ساختار سازمانی بوده و نقش میانجی در این ارتباط دارد. آزمون فرضیه های فرعی روابط معکوس معنی دار بین ساختار سازمانی و سه متغیر ویزگی های شغلی نشان داد.

توضیحات بیشتر