فایل ورد مقاله اکسيداسيون بيولوژيکي باطلهي پيريتي مجتمع گلگهر سيرجان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اکسيداسيون بيولوژيکي باطلهي پيريتي مجتمع گلگهر سيرجان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اکسيداسيون بيولوژيکي باطلهي پيريتي مجتمع گلگهر سيرجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اکسيداسيون بيولوژيکي باطلهي پيريتي مجتمع گلگهر سيرجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اکسيداسيون بيولوژيکي باطلهي پيريتي مجتمع گلگهر سيرجان :


محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سیداحمد عطایی – استادیار بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مهرابیان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
در این تحقیق اکسیداسیون بیولوژیکی باطلهی پیریتی مجتمع گلگهر سیرجان توسط مخلوطی از باکتریهای مزوفیل شامل اسیدوتیوباسیلوس فرواکسیدان، اسیدوتیوباسیلوس تیواکسیدان و لپتوسپریلیوم فرواکسیدان انجام گردیده است. پس از شستشوی خاک با اسیدکلریدریک دو مولار، بیواکسیداسیون به مدت 12 روز انجام شد. سپس اندازهگیری یونهای 2+Fe ، 3+Fe ، -4OS ، totalFe و pH محلولها انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از روند افزایشی یونهای 3+Fe ، -4SO و totalFe و روند کاهشی یون 2+Fe با زمان میباشند. افزایش یون 3+Fe ، -4SO و کاهش 2+Fe گویای حضور باکتریها در فاز رشد میباشد. همچنین افزایش نسبت 2+/Fe3+Fe در محلولها، انجام فرایند بیواکسیداسیون را در این آزمایش تأیید میکند. نسبت4/SOtotalF در ابتدا حدود یک و پس از ذشت زمان به 0/5 رسیدph محلولها نیز در ابتدا افزایش و از روز ششم به بعد روندی نزولی را در پیگرفت، که نشان دهندهی آغاز فاز رشد باکتریها میباشد. و در نهایت بازدهی 88 % بیواکسیداسیون برای این باطله توسط باکتریهای مورد استفاده حاصل گردید

توضیحات بیشتر