فایل ورد مقاله بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان :


محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات:27
نویسنده(ها):
سعیده بهراملوئیان – گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
یوسفعلی عابدینی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
حبیب اله عصاره – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی صالحی – گروه فیزیک ، دانشگاه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان

چکیده:
مصرف انرژی به خصوص انرژیهای ناشی از سوختهای فسیلی اثرات مخربی همچون تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانهای،گرمایش شدید زمین گرمایش جهانی ، بارش بارانهای اسیدی و افزایش مواد سرطانزا، دود وعوامل آلاینده در محیط زیست را با خود بههمراه دارد.افزایش روز افزون جمعیت موجب افزایش تقاضابرای انرژی است و نیازمند یک استراتژی متوازن و درازمدت است که شامل را ه کارهای متفاوت و خاص و به صورت منطقهای نظیر بهرهگیری بیشتر از منابع انرژی جایگزین، تکنولوژی تولید بهینه انرژی و استفاده از تکنولوژی انرژیهای پاک توسط بخشهای خصوصی است. بنابه گزارشهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، تقریباً نیمی از برق تولیدی جهان امروزه از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأمین میشود و این درحالی است که هزینههای تولید انرژیهای خورشیدی و بادی بسرعت روبه کاهش است. هدف از این تحقیق ارزیابی استان زنجان از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی و شناسایی پهنههای دریافت انرژی خورشیدی برای بهره گیری . در این کار ضمن بهره گیری از داده های تابش اندازه .بهینه از آن برای تأمین یک انرژی پاک و تجدیدپذیر و پایداراست گیری شده در ایستگاه هواشناسی زنجان و برخی ایستگاه های مجاور استان، از برخی روابط مانند فرمول آنگسترم-پریسکات با استفاده از داده های هواشناسی همچون ابرناکی، ساعت آفتابی، تابش برای نقاط دیگر استان مورد محاسبه قرار داده ایم نقشه GIS پتانسیبل انرژی پتانسیل خورشیدی ارزیابی و با استفاده ازAHP سپس با بکار گیری نرم افزارمتلب و تحلیل های پهنه بندی ارائه شده اند.. نتایج این تحقیق نشان داد که استان زنجان از دریافت انرژی خورشیدی دارای پهنههای دریافت بسیار قوی و فوقالعاده قوی میباشد. به خصوص نقاطی در جنوب و جنوب شرقی استان مستعد احداث نیروگاه میباشد

توضیحات بیشتر