فایل ورد مقاله بررسي ميزان آسيب هاي اسکلتي- عضلاني در پرسنل شرکت مديريت توليد برق بيستون

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آسيب هاي اسکلتي- عضلاني در پرسنل شرکت مديريت توليد برق بيستون دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آسيب هاي اسکلتي- عضلاني در پرسنل شرکت مديريت توليد برق بيستون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آسيب هاي اسکلتي- عضلاني در پرسنل شرکت مديريت توليد برق بيستون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آسيب هاي اسکلتي- عضلاني در پرسنل شرکت مديريت توليد برق بيستون :


محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
علی سعادت فر – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
اسیل یزدیان – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
محمد مرادی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خسرو امامی – شرکت مدیریت تولید برق بیستون

چکیده:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی ( MSDs ) ، یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی است که بهطور عمده در کمر، گردن و اندام-های فوقانی نمایان میشود. پیشگیری از بروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی وضعیتهای کاری با استفاده از روشهای آنالیز شغلی علمارگونومی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آسیب های اسکلتی – عضلانی پرسنل شاغل در یکی از شرکت های مدیریتتولید برق ایران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی بر روی 116 نفر از پرسنل شاغل در شرکت های مدیریت تولیدبرق در استان کرمانشاه در سال 1393 انجام گرفت. به منظور تعیین اختلالات اسکلتی عضلانی پرسنل این شرکت از پرسشنامهBODY MAP استفاده شد. همچنین جهت تعیین ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی از روش REBA استفاده شد . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گردید.یافته ها: تعداد 120 پرسشنامه بین پرسنل توزیع و تعداد 116 نفر از آنان موافق شرکت در بررسی بودند . در این مطالعه از آزمونهای تی تست و کای اسکوئر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان شیوع ناراحتی برای نواحی مختلف بدن به ترتیب درگردن 26/7% ، شانه 15/5%، مچ دست 24/14%، پشت و کمر 55/17 بود. ارتباط معنی داری بین ناراحتی های گردن ، کمر و مچدست با سطح ریسک REBA بدست آمد (p<0/05). نتیجه گیری: پرسنل با توجه به شرایط کاری دارای درجاتی از اختلالات اسکلتی- عضلانی و ناتوانی بودند و ریسک ارگونومیکی نیز در حد بالایی بود.

توضیحات بیشتر