فایل ورد مقاله بررسي پارامتري سيستم ترکيبي متشکل ازسيکل توليد توان آب وآمونياک و پيل سوختي اکسيد جامد صفحهاي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي پارامتري سيستم ترکيبي متشکل ازسيکل توليد توان آب وآمونياک و پيل سوختي اکسيد جامد صفحهاي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي پارامتري سيستم ترکيبي متشکل ازسيکل توليد توان آب وآمونياک و پيل سوختي اکسيد جامد صفحهاي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي پارامتري سيستم ترکيبي متشکل ازسيکل توليد توان آب وآمونياک و پيل سوختي اکسيد جامد صفحهاي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي پارامتري سيستم ترکيبي متشکل ازسيکل توليد توان آب وآمونياک و پيل سوختي اکسيد جامد صفحهاي :


محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محسن توفیقی ثابت قدم – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان،
صبا قربانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان
مهدی برجی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان
کاظم آتشکاری – گروه مهندسی مکانیک ، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان

چکیده:
در این مقاله، سیستم ترکیبی متشکل از سیکل تولید توان آب و آمونیاک و پیل سوختی اکسید جامد صفحهای مورد مطالعهی پارامتری قرار گرفته است. کارکرد سیستم ترکیبی مد نظر به گونهایست که سوخت مرکب گازی متشکل از متان، هیدروژن، مونوکسید کربن، دیاکسیدکربن و بخار آب وارد پیل سوختی شده و توان الکتریکی پاک تولید مینماید. سپس حرارت گاز خروجی پیل سوختی از طریق بکارگیری یک بازیاب حرارتی، انرژی لازم برای تولید بخار سیال کاری سیکل تولید توان آب و آمونیاک را فرآهم میآورد. عملکرد تولید توان پیل سوختی اکسید جامد صفحهای دما متوسط در مقیاس بستهی هزار سلولی، با استفاده از مدل الکتروشیمیایی پیل شبیهسازی شد. سیکل تولید توان آب و آمونیاک نیز به صورت ترمودینامیکی و با اعمال معادلات بقای جرم اجزا و انرژی مدلسازی گردید. تأثیر تغییر دما و فشار کاری توربین و همچنین دبی سوختورودی به پیل سوختی بر راندمان حرارتی سیستم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در قالب نمودار و جدول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج، ترکیب پیل سوختی و سیکل تولید توان آب و آمونیاک قابلیت رسیدن به راندمان بالای % 05 را نوید میدهد

توضیحات بیشتر