فایل ورد مقاله مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب :


محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
ناصح قادری – دانشجوی دکتری تغییر اقلیم دانشگاه خوارزمی پژوهشگر سازمان تحقیقات کشاورزی
مصطفی کریمی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و دکتری آب و هواشناسی

چکیده:
تغییر اقلیم زیستمندان آبی را با مشکل مواجه می سازد. پیش بینی این تغییرات می تواند به حفاظت از بیوم ها کمک نماید. با هدف بینی تغییرات کیفیت آب و بار آلودگی وارده به دریاچه زریبار مریوان، از دو مدل اقلیمی SDSM و ریاضی کیفیت آب AQUALM استفاده شده است. مدل اقلیمی دمای منطقه را برای دوره 2040 پیش بینی و از طریق رابطه بین عناصر اقلیمی، بارش پیش بینی شد. با مدل ریاضی، رواناب و بار الودگی وارده حوضه به دریاچه از سطح هر کاربری زمین پیش بینی و در محدوده زمانی سالهای 2000، 2011 و 2040 روند تغییرات زمانی بار آلودگی BOD با فرض 10% و 20% تغییر در کاربری زمین مدلسازی گردید. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین دمای ثبت شده در حوضه زریبار و دمای شبیه سازی شده مدل SDSM می باشد با وجود همبستگی معنی دار بین بارش ثبت شده حوضه و بارش پیش بینی شده توسط مدل در تمام دوره مورد بررسی بارش محاشبه شده مدل کمتر از بارش ثبت شده است. رابطه معناداری بین میزان رطوبت نسبی و بارش ثبت شده در حوضه وجود دارد و بارش حوضه از طریق همبستگی بین بارش و رطوبت قابل محاسبه است. در پایان دوره 2040 میزان بارش سالانه حوضه در مجموع کاهش می یاب. رواناب به تبع بارندگی و تغییر رژیم و نوع بارش کاهش می یابد. رواناب وارده به دریاچه کمتر و غلظت آلودگی وارده در واحد حجم رواناب افزایش و تعداد ماههای با بار آلودگی بالا بیشتر می شود.

توضیحات بیشتر