فایل ورد مقاله تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب :


محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
عادل دحیماوی – دانشجوی دکترای تخصصی منابع آب،دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
اجرای طرحهای آبیاری وزهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از آب کشور میباشد .این امر در صورتیکه با مشارکت بهره برداران صورت گیرد،میتواند علاوه برکاهش بار مالی دولت،تصدیگری دولت در بخش آبرا کاهش داده وبه مرور زمان مدیریت حفظ،نگهداری وبهره برداری از منابع آب رابه خود مردم واگذار نماید . تبصره 76 وماده 106 قانون برنامه های دوم وسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب مشارکت بهره برداران در طرحهای توسعهمنابع آب واحداث شبکه های آبیاری وزهکشی یکی از سیاستهای مهم دولت برای استفاده بهینه از منابع آب وخاک بوده است. اجرای طرحهای مشارکتی بامشکلات فراوانی همراه بوده است که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم شناخت کافی از شرایط فرهنگی،اقتصادی اجتماعی و;.بهره برداران میباشد. این مقاله به بررسی عوامل اساسی موثربر مشارکت بهره برداران در اجرای شبکه های آبیاری وزهکشی خوزستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب پرداخته است .در این بررسی ضمن شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای آبیاری وزهکشی،با استفاده از روشهای مختلف آماری،تاثیر عوامل اساسی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای ابیاری وزهکشی استان خوزستان مورد ارزیابی وسنجش قرار گرفته است. این بررسی یک تحقیق پیمایشی وتطبیقی است که درآن به مقایسه متغیرهای مؤثربر مشارکت در سه طرح انتخابی در سه منطقه با شرایط گوناگون در استان خوزستان پرداخته میشود . نتایج این تحقیق مشخص مینماید که میزان سهم الشرکه از دید بهره برداران بسیار مهم بوده وبایستی این موضوع بر اساس توان اققتصادی کشاورزان وشرایط هر منطقه تعیین گردد.همچنین با توجه به پاسخهای بهره برداران در این تحقیق مشخص میشود که تمهیدات آموزشی وتوانا سازی مردم در زمینه مدیریت بهره برداری از شبکه ها بسیار ضروری است.

توضیحات بیشتر