فایل ورد مقاله تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
امیر کرم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
سیدمسعود رضوی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
زهرا شریفی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
سمیرا نجم الدینی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده:
امروزه گردشگری در جهان معاصر، عرصههای بسیاری را در فعالیت های اقتصادی و مراودات فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص دادهاست. اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی می باشد. شهرستان جیرفت به دلیلدارا بودن میراث های طبیعی، ویژگی های متنوع اقلیمی و چشم اندازهای جالب اکولوژیک می تواند به عنوان یکی از قطب هایگردشگری کشور محسوب گردد. این پژوهش شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان جیرفت را مد نظر دارد. بدینمنظور با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعاتی شامل ارتفاع، شیب، رودخانه، دریاچه، چشمه، آبشار، کوه، شهر،روستا، جاده و همچنین لایه های پهنه بندی اقلیمی و کاربری اراضی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. لایه ی اطلاعاتی هر کدام از معیارها با توجه به توابع فازی در ArcGIS10 فازی سازی شده و سپس جهت تلفیق لایه ها از مدل منطق فازی استفاده گردید و گامای فازی با مقادیر مختلف (0/5، 0/7، 0/75، 0/8، 0/85) روی آنها اجرا شد. با توجه به بازدید میدانی، شناخت منطقه و با به کارگیری تصاویر ماهوارهای، مشخص شد که نقشه گامای فازی 0/85 بیشترین همخوانی را با وضعیت منطقه دارد. بنابراین، این نقشه به عنوان نقشه اکوتوریسمی مناسب منطقه، مورد استفاده قرار گرفت. نقشه نهایی به 5 کلاس تناسب بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیارکم طبقه بندی گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطوح با تناسب بسیار زیاد و زیاد در شهرستان جیرفت، در قسمت شمال، شمال شرق و شمال غرب منطقه، نواحی مناسبی را برای توسعه اکوتوریسم تشکیل می دهند.

توضیحات بیشتر