فایل ورد مقاله تحليل نظرات کارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل نظرات کارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل نظرات کارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل نظرات کارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل نظرات کارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي :


محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
جعفر شامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
عباس بانج شفیعی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
امید حسین زاده – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:
جنگل به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی منابع طبیعی و سرمایه های ملی، نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. با توجه بهاهمیت جنگل های زاگرس شناخت معیارهای مدیریت در این جنگل ها ضروری است. اما این پرسش مطرح است که آیا نظردست اندرکاران و کارشناسان در مورد معیارهای مدیریت جنگل در این جنگلها یکسان است؟ در مطالعه حاضر، با توجه بهویژگی های کمی و کیفی و شناخت پتانسیل های بالقوه جنگل های زاگرس، معیارهای متعددی برای مدیریت مناطق جنگلیاستان آذربایجان غربی مورد تحلیل قرار گرفته اند. بدین منظور، ابتدا پرسشنامه ای مربوط به معیارها تهیه و در اختیارکارشناسان و خبرگان قرار گرفت. سپس با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون دانکن نتایج حاصل مقایسه و ارزیابی شد. نتایجنشان داد که متخصصین جهاد کشاورزی با بیشترین درصد موافق نقاط قوت و متخصصین محیط زیست با بیشترین درصدمخالف نقاط قوت و موافق نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها بوده است. متخصصین محقق در مورد نقاط قوت، نقاط ضعف و فرصتها بیشترین درصد ممتنع را داشته اند. در مجموع بیشترین درصد به موافق ها با 85/99 درصد و کمترین به مخالفها با 6/64 درصد اختصاص یافته است.

توضیحات بیشتر