فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت برنامه ريزي استراتژيک و رابطه آن با موفقيت سازماني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت برنامه ريزي استراتژيک و رابطه آن با موفقيت سازماني دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت برنامه ريزي استراتژيک و رابطه آن با موفقيت سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت برنامه ريزي استراتژيک و رابطه آن با موفقيت سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت برنامه ريزي استراتژيک و رابطه آن با موفقيت سازماني :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:33
نویسنده(ها):
الهه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی پرندک
لیلا کاظمی – مربی، موسسه آموزش عالی پرندک

چکیده:
هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک و رابطه آن با موفقیت سازمانی می باشد.این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی در جامعه آماری 06 نفری مدیران شهرداری شهر تهران انجام گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات، اسناد برنامه ریزی استراتژیک شهرداری تهران جمع آوری شده است و همچنین از سه پرسشنامه استفاده گردیده است یک پرسشنامه مربوط به سنجش موفقیت سازمانی یک پرسشنامه مربوط به سنجش فرهنگ سازمانی و یک پرسشنامه مربوط به سنجش ساختار سازمان تعیین گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات 5 نفر از اساتید گروه مدیریت بهره گرفته و اعتبار آن نیز از طریق بازآزمایی به دست آمده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، از انواع شاخص های آماری، از جمله فراوانی، انواع جداول و نمودارها استفاده شده است. با استفاده از جدول های فراوانی و نمودارهای ستونی، توصیفی از وضعیت شاخص های دموگرافیک و فرضیات تحقیق ارائه گردیده است. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین برنامه ریزی استراتژیک سازمان و موفقیت سازمانی نوآوری، انسجام، سرعت، انعطاف پذیری رابطه معنا داری وجود ندارد

توضیحات بیشتر