فایل ورد مقاله ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح کرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح کرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح کرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح کرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح کرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392 :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
علی محمد جهانپور – کارشناس ارشد مشاوره مدرسه
حسین فکوری – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد شهر

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی طرح آموزش مهارت های زندگی بر بهداشت روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی شهرستان رشتخوار از دیدگاه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان ابتدایی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان دوره ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد که تعداد 409 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/866 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد: 1-آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی شهرستان رشتخوار از دزدگاه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان ابتدایی در سطح 99% تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2-بین دیدگاه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان ابتدایی زن با مرد به لحاظ سنجش تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی به طور کلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر