فایل ورد مقاله کاهش خسارت تنش زيست محيطي خشکي در سويا با محلول پاشي اسيد آسکوربيک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کاهش خسارت تنش زيست محيطي خشکي در سويا با محلول پاشي اسيد آسکوربيک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کاهش خسارت تنش زيست محيطي خشکي در سويا با محلول پاشي اسيد آسکوربيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کاهش خسارت تنش زيست محيطي خشکي در سويا با محلول پاشي اسيد آسکوربيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کاهش خسارت تنش زيست محيطي خشکي در سويا با محلول پاشي اسيد آسکوربيک :


محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
شهلا مولانایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار، دکترای تخصصی زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید اسکوربیک و تنش خشکی بر عملکرد دو رقم سویا، ازمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدر سال زراعی 1392 به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی تنش خشکی در دو سطح آبیاری کامل (بدون تنش) و قطع ابیاری در مرحله گلدهی (تنش) و فاکتور فرعی ترکیب فاکتوریلی اسید اسکوربیک (شامل سه سطح شاهد (آب مقطر)، 0/1 گرم در لیتر اسید اسکوربیک و 0/2 گرم در لیتر اسید آسکوربیک) در رقم (شامل دو سطح TMS و (L(17) بود. صفاتی از قبیل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اثرات هر سه عامل ابیاری، اسید اسکوربیک و رقم بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار گردید. در شرایط تنشف کاربرد غلظت پایین تر اسید اسکوربیک اثری بر بهبود عملکرد دانه نداشت ولی غلظت بالاتر اسید اسکوربیک موجب افزایش 19 درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید. اثر متقابل اسید اسکوربیک در رقم نشان داد که واکنش دو رقم مورد مطالعه سویا نسبت به کاربرد اسید اسکوربیک متفاوت بود. به طوری که در حالت کاربرد غلظت پایین اسید اسکوربیک (0/1 گرم در لیتر) صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در رقم (L(17 بالاتر از TMS بود در حالی که با کاربرد غلظت بالاتر اسید آسکوربیک (0/2 گرم در لیتر)، رقم TMS از لحاظ صفات مذکور نسبت به رقم (L(17 برتری معنی داری داشت.

توضیحات بیشتر