فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يک گياه نوين دراستان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يک گياه نوين دراستان اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يک گياه نوين دراستان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يک گياه نوين دراستان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يک گياه نوين دراستان اصفهان :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
سعید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهراب یادگاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
بابک بحرینی نژاد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:
آرتیشو یکی از گیاهان دارویی مهم است که با تولید حجم زیادی از پیکره ی رویشی توانسته طی سال های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کند. هدف : منظور از اجرای این تحقیق، بررسی تطابق گیاه آرتیشو به عنوان یک گیاه بسیار پر تولید با شرایط آب و هوایی استان اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق برپایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو منطقه ی عمده ی کشاورزی استان اصفهان با اقلیم های مختلف شامل علویجه و نجف آباد انجام گردید. اندازه گیری ها شامل وزن تر و وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، تاج پوشش، تعداد برگ، طول برگ بود. نتایج: بیشترین عملکرد تر و خشک اندام هوایی به ترتیب با مقادیر 203704 و 25972 کیلوگرم در هکتار مربوط به منطقه ی نجف آباد وکمترین عملکرد تر و خشک به ترتیب با مقادیر 98274 و 10552کیلوگرم در هکتار مربوط به منطقه ی علویجه بود. بیشترین ارتفاع بوته و بیشترین میزان تاج پوشش (به ترتیب 50/84 سانتی متر و 7/7016 سانتی متر مربع) مربوط به منطقه ی نجف آباد و کمترین ارتفاع بوته وکمترین میزان تاج پوشش نیز مربوط به منطقه ی علویجه بود. بیشترین میزان طول برگ مربوط به منطقه ی علویجه وکمترین میزان طول برگ مربوط به منطقه ی نجف آباد (به ترتیب 91 و 50/87 سانتی متر) بود. بیشترین تعداد برگ مربوط به منطقه ی علویجه و کمترین تعداد برگ (به ترتیب 37 و 75/32) مربوط به منطقه ی نجف آباد بود. نتایج نشان داد که این گیاه از لحاظ عملکرد تولید با شرایط آب و هوایی منطقه ی نجف آباد سازگاری مناسب تری داشته و می توان در راستای تأمین این گیاه برای صنایع و کارخانجات دارویی، کشت این گیاه را در شرایط منطقه نجف آباد و مشابه با آن توصیه نمود.

توضیحات بیشتر