فایل ورد مقاله شبيه سازي عددي جابه جايي آزاد نانوسيال در حفره گرم شده از کف در حضور ميدان مغناطيسي خارجيبا استفاده از روش شبکه بولتزمن

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شبيه سازي عددي جابه جايي آزاد نانوسيال در حفره گرم شده از کف در حضور ميدان مغناطيسي خارجيبا استفاده از روش شبکه بولتزمن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شبيه سازي عددي جابه جايي آزاد نانوسيال در حفره گرم شده از کف در حضور ميدان مغناطيسي خارجيبا استفاده از روش شبکه بولتزمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شبيه سازي عددي جابه جايي آزاد نانوسيال در حفره گرم شده از کف در حضور ميدان مغناطيسي خارجيبا استفاده از روش شبکه بولتزمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شبيه سازي عددي جابه جايي آزاد نانوسيال در حفره گرم شده از کف در حضور ميدان مغناطيسي خارجيبا استفاده از روش شبکه بولتزمن :


محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
حمدرضا رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
قنبر علی شیخ زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
میر مشهدی رمضان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
ابوالفضل طوقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:
در این مقاله جابه جایی آزاد یک نانو سیال در یک حفره گرم شده از کف در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی به صورت عددی با استفاده از روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفت. حفره مربعی از مخلوط کرسن کبالت پرشده است. این بررسی با دیگر کارهای تجربی و عددی مقایسه شده و هماهنگی قابل قبولی مشاهده شد. مشخصات ترموفیزیکی نانوسیال را به جز چگالی که متغیر است و از مدل تقریب زینسک استفاده شده است را ثابت فرض می کنیم. اثر عدد رایلی،ضریب مغناطیسی، طول منبع گرما و کسر حجمی کبالت در سیال و مشخصات انتقال گرما مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش اعداد رایلی،طول منبع گرمایی و کسر حجمی، مقادیر دما نیز افزایش پیدا می کند. عدد ناسلت رابطه مستقیمی با عدد رایلی و طول منبع حرارتی و رابطه معکوسی با کسرحجمی کبالت دارد. همچنین هرچه ضریب مغناطیسی کوچکتر باشد پروفیل دمایی افزایش خواهد یافت.

توضیحات بیشتر