فایل ورد مقاله ارزشيابي کتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزشيابي کتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزشيابي کتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزشيابي کتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزشيابي کتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
افسانه حاج احمدی پور رفسنجانی – دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انار
بدرالسادات دانشمند – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
این پژوهش با هدف ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم از نظر تناسب با ویژگی های یادگیرنده در سال 1393-1392 انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمین پایه ششم ابتدایی شهرستان رفسنجان تشکیل می دهند که شامل 169 نفر می باشند. جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. طبق جدول مورگان، نمونه مورد نیاز برای جامعه فوق 115 نفر می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده این پژوهش بخشی از پرسشنامه می باشد که توسط خانم اکرم ابراهیم کافوری در مقاله تدوین و اعتبار سنجی الگویی برای ارزشیابی کتابهای درسی بر اساس رویکرد روانشناسی یادگیری و تربیتی تهیه گردیده است. پایایی این پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 99% تشخیص داده شده است. به منظور توصیف داده ها از روش آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصد) و برای تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی با توجه ویژگی های یادگیرنده تدوین شده است. در پایان پیشنهاد شد با برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ضمن خدمت موثرتر نسبت به آموزش بهتر معلمین اقدام گردد. روش های تدریس فعال جهت تدریس درس ریاضی طراحی شود، جلسات آموزشی برای والدین دانش آموزان طراحی و اجرا گردد تا برنامه های طرح ریزی شده در تدریس ریاضی در منزل توسط والدین نیز پیگیری و اجرا گردد.

توضیحات بیشتر