فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل ترمو اکونوميک نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل ترمو اکونوميک نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل ترمو اکونوميک نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل ترمو اکونوميک نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل ترمو اکونوميک نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره :


محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
غلامرضا غضنفری – گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول،ایران
مهرازد شمس – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول،ایران

چکیده:
در اینجا هدف بررسی و تحلیل نیروگاه زمین گرمایی سیستم دو مداره (باینری) است. محدوده دمایی مورد نظر بین 110 تا160 درجه سانتیگراد قرار داردو از سیال ایزو بوتان به عنوان سیال عامل در چرخه استفاده شده است. در ابتدا تحلیل اکسرژیو محاسبه بازگشت ناپذیری های سیکل نیروگاه محاسبه شده است. زمانی که دمای منبع زمین گرمایی به ترتیب برابر با 110و 160 درجه سانتیگراد باشد مقدار حداقل بازگشت ناپذیری، متناظر با دمای ورودی 65 و 90 درجه سانتیگراد توربین برابر با 110 و 160 درجه سانتیگراد باشد مقدار حداقل بازگشت ناپذیری، متناظر با دمای ورودی 65 و 90 درجه سانتیگراد توربین برابر با 64kj/kg و 92kj/kg می باشد. مقدار بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک برای مبدل حرارتی (اواپراتور) محاسبه شده است که به ترتیب برابر با 4/5 تا 8/2 برای قانون اول و 37 و 48 برای قانون دوم می باشد. در تحلیل ترمواکونومیک به منظور نشان دادن برتری گاز ایزربوتان سه سیال دیگر آمونیاک، نرمال پنتان و R123 نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از نرخ بهره و قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت انرژی الکتریسیته، بررسی برای محاسبه حداقل زمان بازگشت سرمایه با استفاده از چهار سیال انجام شده است که در نهایت سیال ایزو بوتان، با توجه به داشتن کمترین زمان بازگشت سرمایه به ازای هر نرخ بهره و قیمت تمام شده انرژی الکتریسیته، سیالی است که دارای حداقل زمان بازگشت سرمایه است.همچنین با افزایش همزمان نرخ بهره و قیمت تمام شده انرژی الکتریسیته ،کاهشی در حدود 50 درصد در زمان بازگشتسرمایه رخ داده است.

توضیحات بیشتر