فایل ورد مقاله ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
راحله قدمی گلشیخ –
امیرحسین کیذوری –

چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه ی مولفه های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در بیمارستان های شهرستان نیشابورپرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق 400 نفر بودکه بر اساس جدول مورگان 196 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفتهشدند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رتبه بندی فریدمن وتی تک گروهی استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین متغیرهای تعارض بین فردی، بین مولفه هایهوش هیجانی و بین درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت و کنترل هیجان با عوامل تعارض بجزتعارض با همردیفان وتعارض با رئیس ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در رتبه بندی مولفه های هوش هیجانی در بین کارکنان، مولفه مدیریتوکنترل هوش هیجانی دراولویت اول و درک و فهم هیجانات بیرونی و شناخت واظهار هیجانی و هیجان معطوف به شناختدر اولویتهای دوم تاچهارم قرار دارند. در میان مولفه های تعارض بین فردی در بین کارکنان تعارض با رئیس در اولویت اولوتعارض با مرئوس وهمردیفان به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. که نشان می دهد بیشترین تعارض در بین کارکنانبیمارستان های نیشابور تعارض با رئیس می باشد.

توضیحات بیشتر