فایل ورد مقاله تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي کم عمق

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي کم عمق دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي کم عمق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي کم عمق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي کم عمق :


محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
رضا سجادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این پژوهش تخلیه و پخشیدگی پساب و آلاینده چگال سنگین، تحت جت هیدرولیکی سط حی در سیال محیط پذیرنده ی کم عمق به صورت آزمایشگاهی تحلیل و بررسی شده است . پارامترهای مورد بررسیی در این پزوهش شیامل، سیه دبی تزریق، سیه غلظت سییال جت و دو عمق محیط پذیرندهی میبا شد . آزمایشها در آزمای شگاه هیدرولیک دان شکده مهند سی علوم آب دان شگاه ش هید چمران اهواز انجام گردید. با تحلیل و بررسی آزمایش ها نتایج آزمایشها نشان داد طول نسبی پیشرو نده هس ته جت، با عدد فرود چگال و عمق نسبت مستقیم و با غلظت نسبت عکس دارد؛ همچنین ضریب انتشار با عمق و غلظت نسبت مستقیم و با عدد فرود نسبت عکس دارد.

توضیحات بیشتر