فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي تاثير فاکتورهاي جمعيت شناختي و درک از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوکس در بين مصرف کنندگان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي تاثير فاکتورهاي جمعيت شناختي و درک از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوکس در بين مصرف کنندگان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي تاثير فاکتورهاي جمعيت شناختي و درک از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوکس در بين مصرف کنندگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي تاثير فاکتورهاي جمعيت شناختي و درک از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوکس در بين مصرف کنندگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي تاثير فاکتورهاي جمعيت شناختي و درک از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوکس در بين مصرف کنندگان :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
نیما بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد فیروزکوه، ایران
ماهرخ مختاران – استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد فیروزکوه ، ایران

چکیده:
با پیشرفت تکنولوژی و ساخت کالاهای متنوع، مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای خرید محصولات لوکس و تجملی دارند، بنابراین چگونگی مدیریت و بازاریابی این دسته از محصولات، موضوع مهمی است که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد. در این پژوهش به بررسی و ارزیابی تاثیر فاکتورهای جمعیت شناختی و درک از برند بر تمایل به خرید خودروهای لوکس در بین مصرف کنندگان پرداخته شده است روش تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و از انواع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ، دارندگان یا مالکان خودروهای عرضه شده توسط شرکت های تویوتا و کیاموتورز می باشد که ساکن شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری در این پزوهش، تصادفی از نوع طبقه ای می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با توجه به اینکه حجم جامعه موردنظر بیش از صدهزار نفر می باشد، حجم نمونه موردنظر ، 384 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای متشکل از 44 گویه استفاده شده است. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی قضاوتی، روایی سازه و همچنین از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است که نتایج حاکی از تایید آن می باشد. جهت انجام پایایی در این تحقیق، از روش سازگاری درونی استفاده شده است. مهم ترین شاخص سازگاری درونی آزمون آلفای کرونباخ است که میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی و برای هرکدام از متغیرها به صورت جداگانه بالاتر از 07 گزارش شد که حاکی از تایید پایایی پرسشنامه تحقیق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. و درنهایت مشخص شد که تمام متغیرهای درک از برند به جزء متغیر ارزش اجتماعی و سن بر تمایل به خرید خودروی تویوتا تأثیرگذار می باشد، همچنین تمام متغیرهای درک از برند به جزء آشنایی با برند بر تمایل به خرید خودروی کیاموتورز تاثیرگذار می باشد.

توضیحات بیشتر